Positieve balans voor PolitieAssociatie Centrum

Door Willy Segers op 20 december 2019, over deze onderwerpen: Dilbeek

De politiezones AMOW, Dilbeek en TARL werken sinds 2015 op een structurele wijze samen binnen de PolitieAssociatie Centrum (kortweg PACE).

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep – bestaande uit de burgemeesters, de korpschefs, de bijzonder rekenplichtigen en de politiesecretarissen van de drie zones – op 14 november laatstleden werd de samenwerking van dit vijfde werkingsjaar gunstig geëvalueerd.

Zowel voor het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde (= een betere dienstverlening garanderen) als van een kwantitatieve meerwaarde (= de kosten beheersen) was de balans positief.

Het roterend voorzitterschap werd in 2019 waargenomen door de politiezone TARL. Op 1 januari 2020 wordt de fakkel doorgegeven aan de politiezone Dilbeek met als taak om er opnieuw een geslaagde samenwerking van te maken.

Bron: Persinfo

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in