Willy Segers

Burgemeester

Willy Segers

BURGEMEESTER DILBEEK en gewezen VLAAMS PARLEMENTSLID

Lokaal en nationaal engagement

Willy Segers bracht heel zijn leven in Dilbeek door. Omdat hij een actief lid is van veel jeugd-, sport- en cultuurverenigingen is hij een vertrouwde figuur in het Dilbeekse gemeenschapsleven. Hij engageerde zich politiek op zijn 23ste in het bestuur van de VUJO-Dilbeek.

In 1994 nam Willy voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is hij onafgebroken gemeenteraadslid. In 2007 werd hij schepen voor Cultuur, Jeugd, Toerisme en Vlaams Beleid. In 2013 werd hij burgemeester van Dilbeek, met meer dan 41 000 inwoners de grootste gemeente van Vlaams-Brabant.

Sinds 1995 nam Willy ook telkens deel aan de Vlaamse of federale verkiezingen. In 2009 werd hij verkozen als Vlaams Parlementslid.

Aan politiek doen vanuit een gemeenschapsovertuiging

De belangen verdedigen van wijk, gemeente of regio vindt Willy een levensplicht. Die belangen liggen voor hem allemaal vervat in de gekende uitdagingen van de Vlaamse Randgemeenten.

De permanente druk van een uitdeinende hoofdstad op woon- en scholencapaciteit, mobiliteit en groene ruimte. de groeiende ontnederlandsing en de integratie van internationale en anderstalige nieuwkomers. Stadsfenomenen als kleine en grote criminaliteit, sluikstorten, verloedering en een groeiende anonimiteit. Dat zijn de bekommernissen waar inwoners, wijken of gemeenten van de Vlaamse Rand dagelijks mee geconfronteerd worden.

En dat is dan ook Willy’s politieke uitdaging. In het Vlaams Parlement greep hij de koe bij de horens in de commissies Inburgering, Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Vlaamse Rand & Brussel en Onderwijs.

Maatschappelijk engagement

Willy is gehuwd en vader van drie zonen (allen 20+). Hij kent dus de hedendaagse uitdagingen voor jonge gezinnen en jongeren. Als jarenlang lid van lokale verenigingen in Dilbeek, is het belang van een goed draaiend gemeenschap- en verenigingsleven als positieve dam tegen verstedelijking en ontnederlandsing hem dan ook goed bekend.

Professioneel

Tot hij in 2009 zijn mandaat als Vlaams Parlementslid opnam, was Willy betrokken als lector en opleidingscoördinator bij het hoger onderwijs in Brussel. Van opleiding is hij Master in de Bestuurswetenschappen.

Vlaams parlementslid (van 2009 tot 2019) :

Effectief lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Effectief lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand
Plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs & Gelijke Kansen
Plaatsvervangend lid van de ad hoc commissie Hoger Onderwijs

Functies binnen de N-VA :

Lid van de Partijraad (2009-2019)
Afdelingsvoorzitter N-VA Groot-Dilbeek sinds de oprichting van de partij in 2001 tot 2006; voorheen (sinds 1993) afdelingsvoorzitter van de Volksunie Groot-Dilbeek
Arrondissementeel secretaris N-VA Halle-Vilvoorde (2001 tot 2006)

Politiek curriculum :

Schepen voor Cultuur, Toerisme, Vlaams Beleid en Openbare Reinheid in Dilbeek (2006-2012)
Gemeenteraadslid in Dilbeek (sinds 1994) 
Nam voor VU en later N-VA sinds 1989 vele malen deel aan diverse verkiezingen: gemeente- en provincieraad, Vlaams en federaal parlement. De aanhouder wint! De 10de en 11de verkiezingscampagne verliepen schitterend, met als resultaat: schepen in Dilbeek (2006) en nu Vlaams volksvertegenwoordiger (2009). De 12de en 14de verkiezingscampagne leidden tot het burgemeesterschap van Dilbeek, de 13de tot een vernieuwd mandaat als Vlaams Parlementslid. 

Studies :

Master in de Bestuurswetenschappen aan de Administratieve en Economische Hogeschool Brussel

Professioneel curriculum :

Docent hoger onderwijs in Brussel (rechtsvakken, organisatie en management)
Optiecoördinator binnen de opleiding Bedrijfsmanagement.

Maatschappelijk engagement :

Voorzitter wijkvereniging ‘Groen Treeske’
Bestuurslid wijkraad De Koepel in de Kaudenaardewijk in Dilbeek.
Voorzitter Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum (o.m. taallessen, ook Nederlands voor anderstaligen)
Voorzitter dagelijks bestuur Tramsite Schepdaal

Scroll naar boven