Willy Segers

Burgemeester

Dilbeekse Horecabeleidsplan focust op kwaliteit

Dilbeek kondigt haar nieuwe horecabeleidsplan aan met daarin de krijtlijnen voor de toekomstige uitbouw van de horeca. Het is bedoeld om bestaande en nieuwe horeca in de gemeente te laten groeien en bloeien binnen een duidelijke visie met focus op kwaliteit.

Belang van horeca

Horecazaken hebben een belangrijke impact op de beleving van de gemeente en de verschillende kernen. Ze dragen niet alleen bij aan de uitstraling van de gemeente, ze bevorderen ook de sociale cohesie.

Met de uitrol van deze nieuwe visie erkent Dilbeek het belang van horeca en toont het de ambitie om deze kwalitatief te laten groeien.

Nieuwe visie

Na een grondige analyse van de bestaande situatie werd op maat van de gemeente een visie uitgewerkt voor de horeca. Schepen voor lokale economie Marc Willen: “De analyse toont dat er ruimte is om te groeien en die ambitie hebben we ook. Maar we leggen de nadruk op kwaliteit, niet op kwantiteit. We kiezen daarom voor een gerichte aanpak op maat van de verschillende kernen van Dilbeek. Elke kern heeft immers zijn unieke troeven en daar willen we maximaal op inspelen”.

De visie in het horecabeleidsplan is opgebouwd aan de hand van zes kernthema’s: (1) omvang van het aanbod, (2) kwaliteit, (3) spreiding en clustering, (4) relatie met andere functies, (5) omgeving en (6) (top)gastronomie. Deze elementen moeten bijdragen tot een kwalitatieve groei, een groter aanbod voor alle doelgroepen, locatiebeleid en clustering, verbeterde samenwerking, verminderde overlast en een toekomstbestendige aanpak.

Zes clusters

Zes horecaclusters zijn geïdentificeerd in Dilbeek en zijn deelgemeenten, waarbij specifieke ontwikkelingsperspectieven worden voorzien om deze clusters te ondersteunen en te ontwikkelen.
“We zijn erg blij met het resultaat. Nu de visie klaar is maken we werk van acties en incentives om het wensbeeld te realiseren. Het plan omvat verschillende suggesties die nu verder uitgewerkt kunnen worden”, stelt burgemeester Willy Segers.

Samen met het horecabeleidsplan werd alvast een nieuw horecareglement en nieuw terrasreglement opgemaakt en goedgekeurd, beide in lijn met de nieuwe visie. Deze nieuwe reglementen gaan na een overgangsperiode in voege vanaf 1 september 2023. Verdere communicatie hierover naar de horeca-ondernemers volgt.

E-MAIL

Scroll naar boven