Willy Segers

Burgemeester

Ferm neemt buitenschoolse opvang in Dilbeek over

Op 31 augustus 2023 eindigt de huidige overeenkomst van de gemeente met Infano voor de organisatie van de buitenschoolse opvang in Dilbeek. Vanaf volgend schooljaar zal Ferm Kinderopvang in opdracht van de gemeente de buitenschoolse opvang organiseren in het Dilbeeks basisonderwijs. Het nieuwe reglement werd gisteren goedgekeurd door de Gemeenteraad. Deze nieuwe samenwerking brengt een aantal wijzigingen met zich mee.

Met Ferm kiest Dilbeek voor een sterke partner in de buitenschoolse opvang, waarbij het kind centraal staat. Er wordt enerzijds ingezet op een kwaliteitsvolle begeleiding van de kinderen met de nadruk op spelend opvoeden en anderzijds op een sterke ondersteuning en omkadering van de kindbegeleiders. Meer begeleiders en meer ondersteuning betekent ook meer kosten. Hierdoor zal het basistarief verhogen en betaalt elk gezin een eenmalige administratiebijdrage per schooljaar.

Uiteraard zal de gemeente Dilbeek ook in de toekomst sterk blijven investeren in de buitenschoolse kinderopvang. In 2024 wordt hiervoor een bedrag van € 618.000 vrijgemaakt, ter aanvulling van de ouderbijdragen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Sociaal tarief

Om tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen met een bescheiden inkomen zal de korting van het sociaal tarief verhogen van 50% naar 80%. Gezinnen die in aanmerking komen voor het sociaal tarief betalen dus maar 20% van het basistarief. Daarnaast zullen deze gezinnen ook slechts 50% betalen van de eenmalige administratiebijlage.

Wie in Dilbeek woont heeft recht op het sociaal tarief indien zij over een attest van verhoogde tegemoetkoming of over een Participatiepas beschikken.
Voor meer info kunnen zij terecht in een welzijnspunt.

Gezinnen die niet in Dilbeek wonen en in aanmerking komen voor het sociaal tarief kunnen dit aanvragen bij //bko.dilbeek [at] samenferm.be”>Ferm Kinderopvang.

Inschrijven voor buitenschoolse opvang

Wie gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang moet vanaf 1 september 2023 zijn of haar kind inschrijven bij Ferm Kinderopvang. Een éénmalige inschrijving per kind volstaat om een volledig schooljaar gebruik te maken van de opvang.

Wie vragen heeft over de werking van kinderopvang kan contact opnemen met
Ferm Kinderopvang: bko.dilbeek [at] samenferm.be of via de infolijn: 070 24 60 41 (elke werkdag tussen 9 en 16 uur)

Met andere vragen kan je terecht bij team kind- en jongerenwelzijn Dilbeek: boa [at] dilbeek.be of telefoneer naar 0492 91 14 72

Het nieuwe reglement voor de voor- en naschoolse opvang, de vakantiewerking en de opvang voor en na de speelpleinwerking dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023 kan je hier raadplegen.

 

Bron: persmededeling Gemeente Dilbeek

E-MAIL

Scroll naar boven