Willy Segers

Burgemeester

Dilbeekse scholenactie “Nederlands is leuk”

‘In het belang van uw kind spreken wij hier Nederlands. U toch ook?’

De spandoekenactie ‘In het belang van uw kind spreken wij hier Nederlands. U toch ook?’ is meer dan 10 jaar oud (2010). In vele scholen hangen de spandoeken er nog. Deze actie richtte zich naar de ouders.

“De nieuwe actie ‘Nederlands is leuk’ richt zich rechtstreeks tot de kinderen van de lagere school en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Het hart van de communicatie is de slogan “Nederlands is leuk” met daarrond positieve adjectieven uit de jongerentaal. Deze adjectieven kozen de leerlingen zelf: fantastisch, super, makkelijk, mooi, cool, eenvoudig en grappig. Er werd gekozen voor verschillende communicatiedragers met dezelfde vrolijke opmaak. Deze positieve slogan komt niet bedreigend, betuttelend of discriminerend over. De slogan beklemtoont enkel dat de Nederlandse taal leuk is. Van “moeten” naar “graag spreken”. Deze actie wil de leerkrachten steunen in hun inspanning om leerlingen Nederlands te laten spreken. Het gebruik van het Nederlands bevordert immers de integratie en het groepsgevoel.”

Nederlands buiten de klaslokalen

“De laatste jaren ontstond er een discussie over het al of niet verplichten van het Nederlands buiten de klaslokalen. Uit de psychologie weten we dat “moeten” zelden leidt tot een langdurige gedragsverandering. Om een gedragsverandering teweeg te brengen, Nederlands spreken zowel op school als daarbuiten, moeten kinderen niet alleen Nederlands kennen maar er ook van houden. We weten dat we houden van wat we goed kunnen en dat we goed zijn in waar we van houden.”

Marnixringlid Greet Massart, psychologe, stelde aan de Ring voor om een vrolijke actie “Nederlands is leuk” uit te werken, die de kinderen zou aanspreken om vaker Nederlands te praten en te lezen.

Aan alle lagere en secundaire scholen werden spandoeken aangeboden. Eenmaal deze spandoeken uithingen, ontvingen de kinderen heel wat leuke gadgets zoals een zelfklever, een pen en een bladwijzer. Deze actie werd in alle Dilbeekse scholen positief onthaald. Intussen werden ook Marnixringen uit de Rand gecontacteerd en werd hen het materiaal ter beschikking gesteld. Zo volgden enkele gemeenten, waaronder Grimbergen, Zellik… dit voorbeeld.

Ook werd een webstek www.nederlandsisleuk gecreëerd met informatie over waar men Nederlands kan leren en met hyperlinks naar leuke en interessante websteks om Nederlands te oefenen. Radio Rand besteedde aan dit project wat zendtijd zodat het uitdeinde in het Pajottenland. Van Marnixring Nationaal ontving de Marnixring Dilbeek financiële steun om het project verder uit te rollen, ook in andere gemeenten van de Brusselse Rand.

E-MAIL

Scroll naar boven