Sinds kort kan je gebruikmaken van het gloednieuwe barenpark in Schepdaal om fitnessoefeningen te doen in open lucht. Dat is het resultaat van het project ‘Neem plaats, geef ruimte’ waarbij jongeren zelf aan zet waren om de publieke ruimte in te vullen.

Neem plaats, geef ruimte

Jongeren kregen in 2020 de kans hun ideeën te lanceren voor de invulling van de publieke ruimte. Dat leverde heel wat creatieve inspiratie op en bracht de noden goed in kaart.

Daaruit kon iedereen zijn of haar favorieten kiezen die afgetoetst werden op enkele randvoorwaarden zoals haalbaarheid, creativiteit, open karakter, ontmoetingskansen en multifunctionaliteit. De overgebleven projecten werden opnieuw voorgelegd aan de Dilbeekse jongeren. Ze konden zelf prioriteiten stellen door te stemmen en aangeven aan welke projecten ze zelf wensten mee te werken. ‘Neem plaats, geef ruimte’ is een project waar de Dilbeekse jongeren samen met de gemeente aan de slag gaan.

Jongeren aan zet

Het nieuwe barenpark in Schepdaal zorgt er voor dat jongeren dichter bij huis kunnen sporten en niet meer de verplaatsing naar het centrum moeten maken voor hun wekelijkse oefeningen. Maar dat is niet het belangrijkste resultaat van dit project. Hoewel de betrokken jongeren erg tevreden zijn met het barenpark is vooral de manier waarop het tot stand kwam een positief verhaal gebleken. Ze gaven aan een impact te hebben op het Dilbeekse jeugd- en sportbeleid. Ze kregen de kans om zelf iets te verwezenlijken waar ze echt nood aan hadden. Hun ultieme tip naar andere jongeren toe? “Engageer je, laat je ideeën weten én kom calisthenics beoefenen in het nieuwe barenpark in Schepdaal”

Het barenpark is vrij toegankelijk tussen 8u en 22u en bevindt zich aan het skatepark achter sporthal Caerenbergveld (Kerkhofstraat 13A te Schepdaal).