Willy Segers

Burgemeester

Dilbeek zet actief in op beleving en ontmoeting in de publieke ruimte

Gemeente Dilbeek ontwikkelde een visie op de ontplooiing van kwalitatieve speelpleintjes, sportplekken en groene zones. Een gloednieuw beleidsplan is het startsignaal om beleving en ontmoeting extra te stimuleren op de vele speel- en sportplekken in de gemeente.

Hoe kunnen we via publieke ruimte ontmoeting stimuleren tussen verschillende doelgroepen en generaties in Dilbeek? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich er welkom en veilig voelt? Deze vragen stonden centraal bij de ontwikkeling van het beleidsplan “belevings- en ontmoetingsweefsel”,” vertelt Harry De Win, schepen van Vrije tijd (N-VA). “Na een intensief intern traject zijn we verheugd te landen met dit beleidsplan dat de basis zal zijn voor toekomstige (her)inrichtingen van speelpleintjes, sportplekken en groene zones in de gemeente.”

“Vrije tijd beleef je als burger niet enkel in de eigen achtertuin, maar ook en meer en meer buiten de huis- en tuinmuren. Een kwalitatieve en multifunctionele inrichting van onze publieke plekken is daarom cruciaal, zodat elke Dilbekenaar een plek vindt om veilig te spelen, sporten, beleven en ontmoeten,” zegt Stijn Quaghebeur, schepen van Openbare ruimte (N-VA). “Onze teams starten deze zomer met het verder ontwikkelen van concrete acties en projecten die de komende jaren worden uitgerold.”

Voor het ontwikkelen van deze acties en projecten formuleerde de gemeente een filter van 7 beleidslijnen, die de rode draad vormen in de visie. Past een nieuw idee binnen een van onderstaande beleidslijnen? Dan gaat het lokaal bestuur hiermee aan de slag.

• Het realiseren van één formele belevings- en ontmoetingsplek op schaalniveau van elke deelgemeente.
• Het realiseren van kwalitatieve buurtgerichte terreinen of satellietplekken over het hele grondgebied.
• Tieners krijgen voldoende plekken, ingericht op hun maat.
• Actief kansen zoeken en creëren voor gedeelde, groene buitenruimte.
• Kansen scheppen via tijdelijke inrichting.
• Het inrichten van prikkelende passageplekken voor fijne vrijetijdsbeleving onderweg.
• Het blijven zoeken naar nieuwe kansen om het weefsel uit te breiden.

Benieuwd naar de eerste actie(s)?

Vanaf zomer 2023 gaat een vast team binnen gemeente Dilbeek aan de slag om dit beleidsplan te bewaken, coördineren én uit te rollen.

“Benieuwd naar wat er binnenkort op de agenda staat? De acties binnen de ontwikkeling van het Dilbeekse belevings- en ontmoetingsweefsel zullen gecommuniceerd worden via doemee.dilbeek.be: neem dus zeker geregeld een kijkje wat er allemaal lopende is. Komen we bij jou in de buurt langs voor een (her)inrichting van een plek of plein? Dan hoor je sowieso nog van ons: want bij elk inrichtingsproject starten we graag met een participatietraject op maat. En dan spot je ook “konijn & wolf” in het straatbeeld: deze illustraties worden gebruikt voor elk nieuw inrichtingsproject in de toekomst.”

Het volledige beleidsplan vind je terug via doemee.dilbeek.be

E-MAIL

Scroll naar boven