Willy Segers

Burgemeester

Brand in frituur ’t Frietje (centrum Dilbeek)

Deze voormiddag brak brand uit in frituur ’t Frietje in het centrum van Dilbeek. De hulpdiensten werden rond 10u45 opgeroepen naar de Oude Smidsestraat. Bij aankomst hing de zaak vol rook. De situatie was uiteindelijk wel snel onder controle. Blijkbaar moet er iets fout gelopen zijn met een van de friteuses vlak na het opstarten.
De zaakvoerder ademde rook binnen en kreeg ter plaatse extra zuurstof toegediend. Hij werd nadien ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis.

Eens te meer blijkt de nijpende problematiek van een degelijke voorpost voor onze gemeente. Zowel qua degelijke infrastructuur (kazerne) als bemanning (voldoende evenwicht tussen beroepsbrandweerlui en -vrijwilligers).

Voor dat eerste kan de gemeente bijdragen, voor dat tweede moet er eindelijk ook beweging komen in het personeelsplan binnen de nieuwe brandweerzone Vlaams-Brabant West. Dat betekent dat er de komende maanden serieus moet onderhandeld worden tussen Dilbeek en de brandweerzone. Jammer genoeg heeft de gemeenteraadsbeslissing van mei laatstleden – waarbij VLD en UF de voorziene sommen voor een nieuwe brandweerkazerne in Dilbeek uit de begroting 2017 wegstemden –  onze onderhandelingspositie zwaar gehypotheceerd.  [ Bekijk met de link hiernaast de behandeling hiervan tijdens de gemeenteraad van mei laatsteden ]

Desondanks gaan wij die onderhandelingen binnenkort opnieuw aan: Dilbeek verdient immers véél beter wat brandveiligheid en -bescherming betreft!

Gelukkig bleef het bij dit incident beperkt tot materiële schade (wat voor de betrokkene frituuruitbater al erg genoeg is!), maar het is en blijft haast onmogelijk en onverantwoord om uit te leggen waarom onze eigen voorpost – in dit geval op amper 400 meter van de brandhaard! – tijdens de dag niet kan uitrukken in geval van brand. De reden: wegens overdag slechts 2 beroepsbrandweerlui aanwezig in onze voorpost, kunnen zij enkel ambulancediensten verzorgen. Voor volwaardige brandbestrijding zijn er momenteel immers 5 brandweerlui nodig om wettelijk verantwoord uit te rukken. En vanaf 1/1/2018 wegens gewijzigde wetgeving zelfs 6 !  ’s Nachts wordt deze problematiek opgelost door aanwezigheid en oproepbaarheid van onze brandweervrijwilligers. 

Ter info: bij brand overdag in Dilbeek moet dus gerekend worden op korpsen uit de omgeving. Bovendien moeten we zelfs vaak beroep doen uit brandweerkorpsen uit het Brusselse !!! En dat voor een gemeente die als tweede grootste van de brandweerzone via de verdeelsleutel ook het tweede meeste bijdraagt aan het zonebudget !!!

Concreet voor de brand bij ’t Frietje betekende dit de volgende aanrijtijden: 
– 12 minuten voor de tankwagen uit Asse
– 13 minuten voor de pompwagen van Halle en de ladderwagen van Lennik
En dat met een Dilbeeks voorpost op amper 400 (!) meter. 

Conclusie

Het is overduidelijk dat: 
1) met dit alles in het nieuwe personeelsplan van de zone West moet rekening gehouden worden;
2) de vraag naar een vernieuwde Dilbeekse brandweerkazerne opnieuw op de Dilbeekse beleidstafel moet komen (het blijft bijzonder betreurenswaardig dat de Dilbeekse politici van VLD + UF het nut van een nieuwe Dilbeekse brandweerkazerne ‘niet nodig vonden’)… 

Werk aan de winkel !!! En intussen kruisen we de vingers dat zich geen incidenten voordoen met grote stoffelijke of lichamelijke schade…

E-MAIL

Scroll naar boven