Willy Segers

Burgemeester

BOKA United en VC Groot Dilbeek onderzoeken een mogelijke toekomstige samenwerking

De bestuursploegen van BOKA United en VC Groot Dilbeek onderzoeken hoe beide clubs in de toekomst mogelijk kunnen samenwerken aan een sterker en duurzamer voetbalaanbod in de gemeente Dilbeek. Dit initiatief heeft de volledige steun van de gemeente Dilbeek. 

Welke samenwerking?
Deze samenwerking heeft betrekking op het samen opstarten van nieuwe voetbalactiviteiten zoals damesvoetbal of recreatief voetbal. Ook op het verder samen structureren en organiseren van G-voetbal, wat nu reeds door BOKA United wordt aangeboden. Op langere termijn sluiten beide clubs tevens niet uit dat er ook op het vlak van de competitieve jeugd- en seniorenwerking wordt  samengewerkt teneinde de kwaliteit en aanbod binnen de gemeente Dilbeek nog verder te verbeteren en uit te breiden.

Ambitie
Het is de ambitie om na te gaan of het mogelijk is een inclusief voetbalmodel op te zetten waar ieder kind in de toekomst voetbal kan spelen, zowel recreatief als competitief. En waarbij men een gezonde ambitie kan combineren met een zeer breed aanbod voor elk kind dat graag wil voetballen.

De clubs en de gemeente Dilbeek zijn ervan overtuigd dat deze krachtenbundeling een unieke kans biedt om een voortrekkersrol op te nemen in Vlaanderen op het vlak van een gezonde en duurzame voetbalvereniging met een duidelijke maatschappelijke visie.

Beide besturen én de gemeente wensen wel te benadrukken dat deze intentie op korte termijn geen enkele impact zal hebben op de functionering van beide clubs en men de geplande haalbaarheidsstudie wil afwachten vooraleer verdere concrete initiatieven of engagementen aan te kondigen.

VC Groot-Dilbeek – BOKA United : “De voorbije maanden hebben we met elkaar regelmatig gesprekken gehad hoe onze Dilbeekse voetbalclubs verder kunnen evolueren en beter kunnen inspelen op de nood aan een breder voetbalaanbod. We willen ook de gemeente alvast bedanken voor hun steun en zijn ervan overtuigd dat we allemaal samen een mooie volgende stap kunnen zetten en Dilbeek op de kaart zetten als voetbalgemeente met een breed voetbalaanbod, competitief en recreatief, jongens en meisjes, voor alle leeftijden alsook voor spelers met een beperking en veteranen voetbal.”

Burgemeester Willy Segers:Deze samenwerking tussen BOKA United en VC Groot Dilbeek is een keerpunt voor het voetbal in onze gemeente. Het is een bewijs van onze ambitie om een inclusieve en dynamische sportomgeving te creëren waarin elk kind, ongeacht achtergrond of vaardigheden, de kans krijgt om te groeien.

We nodigen alle clubs en verenigingen uit om de handen in elkaar te slaan en samen te werken aan een toekomst waarin sport een verbindende kracht is binnen onze gemeenschap. Vanuit de gemeente biedt deze samenwerking de mogelijkheid om gerichte keuzes te maken die onze visie op sport en gemeenschapsontwikkeling ondersteunen.

Bovendien stelt het ons in staat om de werkingen te optimaliseren, de infrastructuur efficiënter te gebruiken en de beschikbare middelen op een doordachte manier in te zetten.”

Bron: persmededeling BOKA United en VC Groot-Dilbeek

 

E-MAIL

Scroll naar boven